PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2018 – ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE “MOBILIARIO URBANO, VALLA COLEXIO SANTO TOMÉ E ROTEIRO CABANILLAS, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, CON DIVISIÓN EN LOTES (3) Insertado anuncio na Plataforma de Contratos de Galicia. Prazo límite presentación ofertas no SILEX rematará o vindeiro día 5 de agosto de 2019 (luns), ás 14.00 horas. ENLACE  […]