PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2019 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS Por Resolución desta Alcaldía, de data 09/07/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “INSTALACIÓNS NA PISCINA CUBERTA DE O POMBAL”, á empresa “AQUANOR AGUAS DEL NOROESTE, S.L.”   ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE INSTALACIÓNS NA PISCINA CUBERTA DE O POMBAL