PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2019 – PLENO ORGANIZACIÓN DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2019 – PLENO ORGANIZACIÓN DO CONCELLO DE CAMBADOS

 

CONVOCATORIA PLENO DE ORGANIZACIÓN CONCELLO DE CAMBADOS

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora:
1ª convocatoria: 15 de xullo de 2019 ás 21:00
2ª convocatoria: 15 de xullo de 2019 ás 22:00
Lugar:
SALON DE SESIONS

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1.Aprobación da acta da sesión anterior (15 – xuño – 2019)
2.Proposta de periodicidade das sesións ordinarias do Pleno
3.Proposta de creación e composición das Comisións Informativas Permanentes
4.Proposta de nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiados externos.
5.Proposta de adicacións dos cargos electos
6.Proposta de asistencias aos órganos colexiados da Corporación
7.Proposta de asignacións aos grupos políticos municipais
8.Nomeamento de representantes da Corporación na Mancomunidade do Salnés
B) Actividade de control
9.Dación en conta da constitución dos grupos políticos municipais
10.Determinación do número de membros da Xunta de Goberno Local
11.Dación en conta da Resolución da Alcaldía sobre composición da Xunta de Goberno Local e nomeamento de Tenentes de Alcalde
12.Dación en conta da resolución da alcaldía sobre delegacións de atribucións da alcaldía e nomeamento de Concelleiros/as Delegados/as