PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2019 – DILIXENCIA Nº 1. COMPROBACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS, AGADER 2019-2020.

DILIXENCIA Nº 1. COMPROBACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS E INCRICIÓN NO REXISTRO DE CONTRATISTAS DA CC.AA. DAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS, AGADER 2019-2020. Dilixencia_DILIXENCIA Nº 1 SILEX REXISTRO OFERTAS E COMPROBACIÓN REXISTRO XERAL CONTRATISTAS LOTE 1 e LOTE 2

XULLO 2019 – APROBACIÓN PADRÓN DE AUGA 2019, SEGUNDO TRIMESTRE

Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 2º trimestre 2019 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 2º trimestre do ano 2019 e aprobado polo DECRETO 2019/0356 08/07/2019. Expóñese ao público […]

XULLO 2019 – EXPOSIC. PÚBLICA PADRÓN IMPOSTO S/BENS INMOBLES 2019

EXPTE. 1522/2019.- EXPOSIC. PÚBLICA PADRÓN IMPOSTO S/BENS INMOBLES 2019 (Expos. do 22-xullo ao 03-outubro.- Present. reclamacións: do 04-outubro ao 05-novembro.- Cobranza período voluntario: do 22 de xullo ao 05-novembro-2019) PADRÓN IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES 2019

XULLO 2019 – Anuncio Convocatoria Pleno Ordinario Xullo

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 24 de xullo de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 28 de xullo de 2019 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. PROPOSICIÓN SUPLEMENTO DE CRÉDITO APLICACIÓN DO SUPERÁVIT DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2018 […]

XULLO 2019 – EXPOSIC. PÚBLICA PADRÓN IMPOSTO S/BENS INMOBLES 2019

EXPTE. 1522/2019.- EXPOSIC. PÚBLICA PADRÓN IMPOSTO S/BENS INMOBLES 2019 (Expos. do 22-xullo ao 03-outubro.- Present. reclamacións: do 04-outubro ao 05-novembro.- Cobranza período voluntario: do 22 de xullo ao 05-novembro-2019) PADRÓN IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES 2019

XULLO 2018 – ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE “MOBILIARIO URBANO, VALLA COLEXIO SANTO TOMÉ E ROTEIRO CABANILLAS, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, CON DIVISIÓN EN LOTES (3) Insertado anuncio na Plataforma de Contratos de Galicia. Prazo límite presentación ofertas no SILEX rematará o vindeiro día 5 de agosto de 2019 (luns), ás 14.00 horas. ENLACE  […]

XULLO 2019 – SERV. INFRAESTR. AGRARIAS – CONS. MEDIO RURAL/ AVISO CHARLA INFORMATIVA PARCELARIA S. MARTIÑO – A ARMENTEIRA

SERV. INFRAESTR. AGRARIAS – CONS. MEDIO RURAL/ AVISO CHARLA INFORMATIVA PARCELARIA S. MARTIÑO – A ARMENTEIRA SECTOR I E II (Centro Social de A Armenteira, 18 xullo de 2019) 20190712_141_SMA_EBR_Aviso_EnquisaBases e calendario-1 20190712_141_EBR_AvisoinformativoConcello de Cambados-1

XULLO 2019 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA FOGAR MAIO 2019

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

XULLO 2019 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS Por Resolución desta Alcaldía, de data 09/07/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “INSTALACIÓNS NA PISCINA CUBERTA DE O POMBAL”, á empresa “AQUANOR AGUAS DEL NOROESTE, S.L.”   ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE INSTALACIÓNS NA PISCINA CUBERTA DE O POMBAL

XULLO 2019 – PLENO ORGANIZACIÓN DO CONCELLO DE CAMBADOS

  CONVOCATORIA PLENO DE ORGANIZACIÓN CONCELLO DE CAMBADOS DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 15 de xullo de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 15 de xullo de 2019 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1.Aprobación da acta da sesión anterior (15 – xuño – […]