PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2019 – APERTURA SOBRE UNICOS OFERTAS CONTROL CALIDADE OBRAS AGADER 2019-20

XUÑO 2019 – APERTURA SOBRE UNICOS OFERTAS CONTROL CALIDADE OBRAS AGADER 2019-20

EXPTE. 264/2019.- DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA O CONTROL DE CALIADE DAS OBRAS DO AGADER 2019-2020

Rematado o prazo de presentación das ofertas para tomar parte no procedemento de licitación do contrato menor para a prsentación do servizo de “CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS (Camiño do Couto de Abaixo e das Quintáns en Castrelo; Agrolongo, A Veiga e Xieles en Corvillón e A Cereixeira en Oubiña)”-Expdte 2373/2019, en data 18.06.2019 sendo ás 13:55 horas emítese o certificado de recepción das ofertas. TRANSCIPCIÓN