PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2019 – APERTURA SOBRE UNICOS OFERTAS CONTROL CALIDADE OBRAS AGADER 2019-20

EXPTE. 264/2019.- DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA O CONTROL DE CALIADE DAS OBRAS DO AGADER 2019-2020 Rematado o prazo de presentación das ofertas para tomar parte no procedemento de licitación do contrato menor para a prsentación do servizo de “CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE […]

XUÑO 2019 – RESOLUCION DA ALCALDIA CONTRATACION PERSOAL DE TURISMO

EXPTE. 264/2019.- RESOLUCION DA ALCALDÍA AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDAD POLA AXENCIA DE TURISMO PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL EVENTUAL Resolución da Alcaldía ao abeiro da subvención concedidad pola Axencia de Turismo para a contratación temporal de persoal eventual para a oficina de turismo  para os meses de xño, xullo, agosto e setembro. RESOLUCIÓN