PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2019 – Anuncio resultados do proceso selectivo de dous (2) tecnicos de turismo e proposta de nomeamento

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR POLA QUE SE PROPÓN A CONTRATACIÓN DOUS TRABALLADORES PARA AS OFICINAS DE TURISMO En cumprimento da Base oitava e novena do proceso selectivo fanse públicas as Resolucións do Tribunal Cualificador encargado da selección de dous traballadores para as oficinas de turismo de data 03.06.2019, 1.Facer públicos os méritos dos aspirantes consonte […]