PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2019 – NORMAS DE XESTIÓN DE PERMISOS PARA AS CACHARELAS / SARDIÑADAS DE SAN PEDRO 2019

O departamento de  Seguridade Cidadá e Protección Civil do Concello de Cambados establece as normas de seguridade para solicitar e celebrar as “Cacharelas/Sardiñadas da Noite de San Pedro 2019″ Estas mesmas normas fanse extensivas á celebración de Cacharelas/Sardiñadas durante o mes de Xuño, sexa a noite do 28 ao 29. Distinguirase entre a celebración de […]

XUÑO 2019 – APERTURA SOBRE UNICOS OFERTAS CONTROL CALIDADE OBRAS AGADER 2019-20

EXPTE. 264/2019.- DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA O CONTROL DE CALIADE DAS OBRAS DO AGADER 2019-2020 Rematado o prazo de presentación das ofertas para tomar parte no procedemento de licitación do contrato menor para a prsentación do servizo de “CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE […]

XUÑO 2019 – RESOLUCION DA ALCALDIA CONTRATACION PERSOAL DE TURISMO

EXPTE. 264/2019.- RESOLUCION DA ALCALDÍA AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDAD POLA AXENCIA DE TURISMO PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL EVENTUAL Resolución da Alcaldía ao abeiro da subvención concedidad pola Axencia de Turismo para a contratación temporal de persoal eventual para a oficina de turismo  para os meses de xño, xullo, agosto e setembro. RESOLUCIÓN

XUÑO 2019 – ANUNCIO COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO PREZO PÚBLICO S.A.F.

EXPTE. 106/2019.- ANUNCIO COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO PREZO PÚBLICO S.A.F. LIBRE CONCURRENCIA – ABRIL 2019 ANUNCIO COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO PREZO PÚBLICO S.A.F. LIBRE CONCURRENCIA – ABRIL 2019

XUÑO 2019 – SERVIZO PROV. – AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS: REM/ ANUNCIO FORMALIZACIÓN ACTAS DE OCUPACIÓN

SERVIZO PROV. – AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS: REM/ ANUNCIO FORMALIZACIÓN ACTAS DE OCUPACIÓN EXPTE. PO/17/143.06 – MELLORA SEGURIDADE VIARIA NA ESTRADA PO-549 P.Q. 8+000 A 9+800 (DATA: 17-07-2019 ÁS 11’00 H. NO CENTRO SOCIOCULTURAL DE CORVILLÓN) ANUNCIO 

XUÑO 2019 – DECRETO CONVOCATORIA SESIÓN CONSTITUTIVA CORPORACIÓN MUNICIPAL

DECRETO CONVOCATORIA SESIÓN CONSTITUTIVA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA O DÍA 15/06/2019 ÁS 12’00 HORAS.- Resolución DECRETO 2019-0655 [EXPTE. PLN_2019_7 – DECRETO CONVOCATORIA SESIÓN CONSTITUTIVA CORPORACIÓN MUNICIPAL]

XUÑO 2019 – Lista admitidos e excluidos seleccion dous traballadores oficinas de turismo

Lista admitidos e excluidos seleccion dous traballadores oficinas de turismo. Resolución Lista Admitidos e Excluidos seleccion dous traballadores oficinas de turismo (Subvencion DOG do 22 de xaneiro de 2019, núm. 15)

XUÑO 2019 – Nomeamento de dous traballadores para as oficinas de turismo

Nomeamento de dous traballadores para as oficinas de turismo Resolución Nomeamento de dous traballadores para as oficinas de turismo

XUÑO 2019 – Bases seleccion dous traballadores oficinas de turismo

Bases seleccion dous traballadores oficinas de turismo Bases seleccion dous traballadores oficinas de turismo (Subvencion DOG do 22 de xaneiro de 2019, núm. 15)

XUÑO 2019 – Anuncio resultados do proceso selectivo de dous (2) tecnicos de turismo e proposta de nomeamento

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR POLA QUE SE PROPÓN A CONTRATACIÓN DOUS TRABALLADORES PARA AS OFICINAS DE TURISMO En cumprimento da Base oitava e novena do proceso selectivo fanse públicas as Resolucións do Tribunal Cualificador encargado da selección de dous traballadores para as oficinas de turismo de data 03.06.2019, 1.Facer públicos os méritos dos aspirantes consonte […]