PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2019 – Anuncio resultado proceso selectivo contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras de Risga

MAIO 2019 – Anuncio resultado proceso selectivo contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras de Risga

Anuncio resultado proceso selectivo contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras de Risga

ANUNCIO
En cumprimento da Base oitava para a selección de CINCO postos de PEÓN como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial (vintesete horas semanais) de acordo coa Orde do 12 de decembro de 2018 da Consellería de Economía Emprego e Industria pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras de Risga (DOG nº 6 de 09.01.2019) publícanse os resultados do porceso selectivo

ANUNCIO PROCESO DE SELECCION RISGA