PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2019 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

MAIO 2019 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS

Por Resolución da Alcaldía, de data 31/05/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL”, á empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.”, que as executará polo prezo de:

 

Orzamento licitación. Prezo estimado do contrato 40.406,00€

Orzamento adxudicación  26.090,26€
21% IVE  5.478,95€
Prezo  31.569,21€
Baixa 8.836,79€

As mencionadas obras contan cunha subvención ao 100% da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2017.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2017

ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

PROXECTO MELLORA DO PAVIMENTO DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARIÑA DOZO