PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2019 – EXPOSICIÓN PADRÓNS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS 2º CUADRIMESTRE/2019

PADRONS EN FORMATO DIXITAL DAS TAXAS E PREZOS PUBLICOS 2º CUADRIMESTRE, PARA EXPOSICION PUBLICA DO 03 AO 30 DE MAIO 2019