PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2019 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

ABRIL 2019 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

Tipo Convocatoria Ordinaria

Data e hora 1ª convocatoria: 25 de abril de 2019 ás 21:00, 2ª convocatoria: 25 de abril de 2019 ás 22:00

Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DE SESIÓNS ANTERIORES (SESIÓNS DO: 29/11/2018; 20/12/2018; 30/01/2019 E 28/02/2019)

2. EXPTE. 1755/2019.- IRMANDADE CO CONCELLO DE CELORICO DE BASTO

3. EXPTE. 1412/2019.- ACORDO PARA ADHESIÓN Á INICIATIVA EUROPEA DO PACTO DOS ALCALDES PARA O CLIMA E A ENERXÍA

4. Expediente 833/2019.- PROPOSICIÓN DO B.N.G. S/DOTACIÓN DE AMBULANCIA MEDICALIZADA PERMANENTE NA COMARCA DO SALNÉS

5. Expediente 913/2019.- PROPOSICIÓN DE SOMOS CAMBADOS EN DEFENSA DOS TRABALLADORES DO MAR

6. Expediente 1106/2019.- PROPOSICIÓN DO P.P. EN RELACION AO AUMENTO DAS COTIZACIONS DOS TRABALLADORES DO MAR

7. Expediente 1409/2019.- PROPOSICIÓN DO B.N.G. S/AS COTIZACIONS DOS E DAS TRABALLADORAS DO SECTOR DO MAR

8. Expediente 1410/2019.- PROPOSICIÓN DO PP S/ PETICIÓN INICIO EXPEDIENTE PARA SOLICITAR A XUNTA DE GALICIA A DESAFECTACION DO EDIFICIO DE ESCOLA UNITARIA DE COVAS DE LOBOS/VILARIÑO

9. Expediente 1518/2019.- PROPOSICIÓN DE CAMBADOS PODE S/AMPLIACIÓN CUPOS DE UVA ALBARIÑA POR HECTÁREA DURANTE AS PRÓXIMAS VENDIMAS NA D.O. RIAS BAIXAS

10.Expediente 1754/2019.- PROPOSICIÓN DE SOMOS CAMBADOS PARA QUE O PROXECTO DO REGULAMENTO XERAL DE COSTAS TEÑA EN CONTA AS DEMANDAS DO SECTOR DO MAR

B) Actividade de control

11.DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DICTADAS POLA ALCALDÍA

12.CONTESTACIÓN A ROGOS E PREGUNTAS.-