PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2019 – SITUACION DO MERCADO DE TRABALLO DO CONCELLO DE CAMBADOS FEBREIRO 2019

Nos últimos catro anos, entre febreiro de 2015 e 2019 o paro reduciuse en 588 persoas, nun 35%. Mentres que en Galicia foi dun 33%. E en España un 27%.