PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2019 – PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL

APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES Vista a Resolución núm. 2019-0031 de data 14 de xaneiro de 2019, na que se aprobaba a lista provisional de admitidos e excluídos da convocatoria en relación as probas de selección para a configuración dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de Traballador/a Social no Concello […]