PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2019 – EDICTO ACTA NOTORIEDAD

EDICTO ACTA NOTORIEDAD PARA INMATRICULAR FINCA “AGRIÑO” – LAXES/VILARIÑO /RFª CATASTRAL: 36006A022003310000OD (SOLIC.: CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ)