PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2019 – SOLIC. CONCESIÓN CAUDAL PARA REGA DA FUNDACIÓN CONDADO DE TABOADA EN CORTIÑAS – VILARIÑO

BOP 28-12-2018: AUGAS DE GALICIA – SOLIC. CONCESIÓN CAUDAL PARA REGA DA FUNDACIÓN CONDADO DE TABOADA EN CORTIÑAS – VILARIÑO (CLAVE: DH.A36.18061)

XANEIRO 2019 – LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADO

EXPTE. 5341/2018 – AUDIENCIA PROVINCIAL – EXPOSICIÓN PÚBLICA ATA O 31-DECEMBRO-2020 – LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADO.