PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

DECEMBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora:
1ª convocatoria: 20 de decembro de 2018 ás 21:00
2ª convocatoria: 20 de decembro de 2018 ás 22:00
Lugar: SALON DE SESIONS, Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1.Expediente 5210/2018. Cargos Públicos.- TOMA DE POSESIÓN DE Dª MONICA MONTSERRAT PEÑA OTERO COMO CONCELLEIRA DO CONCELLO DE CAMBADOS
2.APROBACIÓN ACTAS SESIÓNS ANTERIORES
3.Expediente 4959/2018.- MOCIÓN DO P.P. S/RESTABLECEMENTO DO SERVIZO NOCTURNO DE FIN DE SEMANA POR PARTE DA POLICIA LOCAL
4.Expediente 4994/2018.- MOCIÓN DO P.P. S/SOLICITUDE AO DIARIO “MARCA” RECTIFICACIÓN PÚBLICA HACIA O CLUB JUVENTUD CAMBADOS POLO PUBLICADO O 19/11/2018
5.Expediente 5141/2018. Requirimento Preliminar entre Administracións Públicas / ACORDO DO CONCELLEIRO DE SANIDADE, CONSTANTINO CORDAL, PARA RECLAMARLLE AO SERGAS QUE MANTEÑA DE XEITO PERMANENTE O SERVIZO DE PEDIATRIA E AS CONSULTAS DE TARDE NO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS
6.Expediente 5205/2018. MOCIÓN SOMOS CAMBADOS PARA TRATAR DE EVITAR O PECHE DA RESIDENCIA VALLE INCLÁN
7.Expediente 5242/2018.- MOCIÓN DO PSDEG-PSOE SOLIC. O COMPROMISO DO GOBERNO DO P.P. PARA DOTAR AO SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE RECURSOS QUE GARANTAN UN ACCESO IGUALITARIO DOS CIDADÁNS Á SANIDADE.-
B) Actividade de control
8.EXPTE. 1596/2018.- DAR CONTA DO INFORME DE MOROSIDADE CORRESPONDENTE Ó 3º TRIMESTRE/2018.-
9.DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DICTADAS POLA ALCALDÍA.-
C) Rogos e preguntas
10.CONTESTACIÓN A ROGOS E PREGUNTAS.-

CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO DECEMBRO