PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Aprobados polo Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o día 30 de outubro de 2018, os expedientes de modificacións orzamentarias de suplemento de crédito n.º 01/2018 (Expediente 3819/2018) e transferencia de créditos nº 06/2018 (Expediente 4513/2018), e non téndose presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, en cumprimento […]