PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2018 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA

DELEGACIÓN DA ALCALDÍA EN VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS PARA O DÍA 21/11/2018 DENDE AS 14:00 HORAS DELEGACIÓN ALCALDIA O 21 DE NOVEMBRO EN VICTOR CAAMAÑO RIVAS

NOVEMBRO 2018 – EDICTO EXPOSICIÓN PUBLICA TABLON DE ANUNCIOS NOTARIA

Tramítase acta de notoriedad de declaración de herdeiros abintestato de Don Benito Núñez Piñeiro, con domicilio no Lugar da Modia, número 91-B, do municipio de Cambados, que faleceu o día nove de xullo de dous mil dezaoito, en estado de separado xudicialmente de Doña Carmen Vázquez Padín, de cuxo matrimonio, único contraído, deixou cinco fillos, […]