PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2018 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DE RAMÓN CABANILLAS

Nestas datas rematáronse as obras de “CONSERVACIÓN DA CASA NATAL RAMÓN CABANILLAS” (Obra nº 2018017719 ), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo as axudas convocadas para a “Rehabilitación e sinalización do Patrimonio Histórico-Cultural dirixidas aos Concellos da Provincia de Pontevedra para o ano 2018”, sendo executadas pola empresa “CARPINTERÍA MADERALAR, S.L.”, polo […]

NOVEMBRO 2018 – PLAN DE COBRANZA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS EXERCICIO 2019

PLAN DE COBRANZA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS EXERCICIO 2019 Achégase plan de cobranza, para o exercicio 2019, das TAXAS que o Concello de CAMBADOS ten delegadas na Deputación de Pontevedra-ORAL. COMUNICACION DO PLAN DE COBRANZA DAS TAXAS E PREZOS PUBLICOS EXERCICIO 2019- ORAL PONTEVEDRA