PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS O Pleno desta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada o día 30 de outubro de 2018, acordou a aprobación inicial dos expedientes de modificacións orzamentarias suplemento de crédito n.º 01/2018 (Expediente 3819/2018) e transferencia de créditos nº 06/2018 (Expediente 4513/2018). De acordo co establecido nos artigos 112.3 da Lei 7/85, de […]