PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2018 – PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2018

PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBADOS 2018 BASES CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS PROMOCIÓN ECONOMICA SOLICITUD SUBVENCIÓNS PROMOCIÓN ECONOMICA De acuerdo con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo se puede […]

NOVEMBRO 2018 – CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2018/2019

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA Y El TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBADOS 2018/2019 BASES CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2018-2019 De acuerdo con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de […]

NOVEMBRO 2018 – CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O ANO 2018

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA EL AÑO 2018 BASES CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2018 De acuerdo con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo […]

NOVEMBRO 2018 – DELEGACIÓN ALCALDÍA

DELEGACIÓN ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE D. VÍCTOR M. CAAMAÑO RIVAS, DO 11 AO 18 DE NOVEMBRO Expediente G.1705/2018 DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade do 11 ao 18 de novembro inclusive, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa […]

NOVEMBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 29 de novembro de 2018 ás 21:00 e 2ª convocatoria: 29 de novembro de 2018 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS, Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Expediente 3849/2018. MOCIÓN DE SOMOS CAMBADOS EN DEFENSA DA CALIDADE E INDEPENDENCIA […]

NOVEMBRO 2018 – COBRANZA DA TAXA POR O SERVIZO DA PRAZA DE XULLO-SETEMBRO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: PADRON PRAZA XULLO-AGOSTO […]

NOVEMBRO 2018 – ANUNCIO COBRANZA DA TAXA POLO SERVIZO DE LIXO PRAZA XULLO-SETEMBRO 2018

Anuncio de cobranza en PerÍodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS correspondentes a Remesa: […]

NOVEMBRO 2018 – ANUNCIO COBRANZA DA TAXA POLO SERVIZO DE MERCADO XULLO-SETEMBRO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZOS MERCADO correspondentes a Remesa: PADRON MERCADO XULLO- […]

NOVEMBRO 2018 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA

DELEGACIÓN DA ALCALDÍA EN VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS PARA O DÍA 21/11/2018 DENDE AS 14:00 HORAS DELEGACIÓN ALCALDIA O 21 DE NOVEMBRO EN VICTOR CAAMAÑO RIVAS