PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCAIS (IBI, AUGA E SUMIDOIROS)

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCAIS  DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno da Corporación municipal de Cambados na sesión ordinaria de data 25 de outubro de 2018, aprobou inicialmente a modificación a modificación das seguintes ordenanzas fiscais: 1. Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de distribución de auga. 2. Modificación […]