PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2018 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMARON PARTE NO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS (CAMIÑO DE A PASTORA E CAMIÑO DE COUTO DE ABAIXO)

No día de onte, 24/10/2018, levouse a cabo o trámite de apertura dos sobres únicos que conteñen as ofertas formuladas polas empresas que tomaron parte no procedemento aberto simplificado abreviado, para a contratación das obras de “MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS (CAMIÑO DE A PASTORA E CAMIÑO DE COUTO DE ABAIXO“, incluidas no Plan de Mellora […]