PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2018 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA EN SERANTELLOS

OUTUBRO 2018 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA EN SERANTELLOS

No día de hoxe, 22/10/2018, levouse a cabo o trámite de apertura dos sobre únicos que conteñen as ofertas formuladas polas empresas que tomaron parte no procedemento do contrato menor das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA EN SERANTELLOS“, incluídas no PC2016.

DESCARGAR DILIXENCIA DE APERTURA