PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE – DÍA 18/10/2018.- EXPTE. CIFP/2018/3

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE – DÍA 18/10/2018.- EXPTE. CIFP/2018/3

VICTOR MANUEL CAAMAÑO RIVAS, EN CALIDADE DE PRESIDENTE DESTE ÓRGANO,

DISPOÑO:

PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado:

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora: 1ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 13:45; 2ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 14:45
Lugar: SALÓN DE SESIÓNS
Non admite participación a distancia
SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado.
TERCEIRO. Que se fixe a seguinte orde do día:
ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1.Expediente 3005/2018. APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA PARA O IMPULSO DO GALEGO EN CAMBADOS
B) Actividade de control

C) Rogos e preguntas

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

DECRETO 2018-0720 [Decreto da convocatoria COMISION EDUCACIÓN CULTURA E DEPORTE]