PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2018 – ANUNCIO BOP 16/10/2018 – PADRÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR XUÑO-2018 – COBRANZA PERIODO VOLUNTARIO ATA O 17-12-2018 INCLUSIVE

COBRANZA PADRÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, XUÑO 2018 ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO […]

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE – DÍA 18/10/2018.- EXPTE. CIFP/2018/3

VICTOR MANUEL CAAMAÑO RIVAS, EN CALIDADE DE PRESIDENTE DESTE ÓRGANO, DISPOÑO: PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado: DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 13:45; 2ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 14:45 Lugar: SALÓN DE SESIÓNS Non admite participación a distancia […]

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA E PATRIMONIO – DÍA 18/10/2018.- EXPTE. CIFP/2018/3

XURXO CHARLIN TRIGO, EN CALIDADE DE PRESIDENTE DESTE ÓRGANO, DISPOÑO: PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado: DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 13:30; 2ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 14:30 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia SEGUNDO. […]

OUTUBRO 2018 – LISTA PROVISIONAL CANDIDATOS A XURADOS

AUDIENCIA PROVINCIAL – LISTADO PROVIS. CANDIDATOS A XURADOS PARA EXPOSICIÓN AO PUBLICO (ÚLTIMOS 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO)