PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA DO PLENO

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA DO PLENO

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora: 1ª convocatoria: 10 de outubro de 2018 ás 21:00; 2ª convocatoria: 10 de outubro de 2018 ás 22:00
Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1.Expediente 4272/2018.- TOMA DE POSESIÓN COMO CONCELLEIRO DA CORPORACIÓN DE D. FABIAN DOMINGUEZ GONZALEZ (P.P.)
2.Expediente 3194/2018.- APROBACIÓN CONTA XERAL 2017.-
3.Expediente 1433/2018.- RESOLUCIÓNS E ACORDOS CONTRARIOS AOS REPAROS DE INTERVENCIÓN E ANOMALIAS INGRESOS EXERCICIO 2017.-
B) Actividade de control
4.DAR CONTA DO INFORME DE MOROSIDADE SEGUNDO TRIMESTRE/2018
5.DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DICTADAS POLA ALCALDÍA.-
C) Rogos e preguntas

DECRETO CONVOCATORIA PLENO