PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA. DE VILAGARCÍA

SETEMBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA. DE VILAGARCÍA

Téndose rematadas as obras de “COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA DE VILAGARCÍA” (Obra nº 2018005577), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, as devanditas obras foron executadas pola empresa “Construcciones y reformas 3 Torres 2010, S.L.”, polo prezo total de 15.730,00 € (13.000,00 e 2.730,00 € de Ive).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria.

En Cambados, 27 de setembro de 2018.