PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2019 – BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO-TRABALLADOR E PERSOAL PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA MARITIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

Estas bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigos 10º e 11 º da Orde do 4 de maio de 2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede […]

SETEMBRO – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑO RURAL EN A MODIA

Téndose rematadas as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑO RURAL EN A MODIA” (Obra nº 2017052439 ), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, as devanditas obras foron executadas pola empresa “COVSA”, polo prezo total de 43.231,65 € (35.728,64 e 7.503,01 € de Ive). O […]

SETEMBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA. DE VILAGARCÍA

Téndose rematadas as obras de “COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA DE VILAGARCÍA” (Obra nº 2018005577), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, as devanditas obras foron executadas pola empresa “Construcciones y reformas 3 Torres 2010, S.L.”, polo prezo total de 15.730,00 € (13.000,00 e 2.730,00 € de […]