PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2018 – DECRETO DELEGACION ALCALDIA

Tendo que ausentarme da localidade dende as 15’00 horas de hoxe 19 de setembro ata o día 24 de setembro inclusive, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de […]