PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO EXERCICIO 2018

Aprobados pola Tesourería desta Deputación de Pontevedra – ORAL os Padróns cobratorios do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio 2018, comprensivos das liquidacións, poranse ao dispar do público nos Locais do CONCELLO DE CAMBADOS, desde o 06 setembro ao 05 de outubro de 2018, ámbolos dous días inclusive, podendo os interesados, durante podendo os interesados, […]