PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DO CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DE RAMÓN CABANILLAS”

No día  hoxe 03/092018, levouse a cabo a apertura dos sobres únicos que contiñan a documentación e ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte na contratación menor das obras de “CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DA RAMÓN CABANILLAS”.  As obras atópanse subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao programa para a Rehablitación […]