PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2019 – BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO-TRABALLADOR E PERSOAL PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA MARITIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

Estas bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigos 10º e 11 º da Orde do 4 de maio de 2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede […]

SETEMBRO – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑO RURAL EN A MODIA

Téndose rematadas as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑO RURAL EN A MODIA” (Obra nº 2017052439 ), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, as devanditas obras foron executadas pola empresa “COVSA”, polo prezo total de 43.231,65 € (35.728,64 e 7.503,01 € de Ive). O […]

SETEMBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA. DE VILAGARCÍA

Téndose rematadas as obras de “COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA DE VILAGARCÍA” (Obra nº 2018005577), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, as devanditas obras foron executadas pola empresa “Construcciones y reformas 3 Torres 2010, S.L.”, polo prezo total de 15.730,00 € (13.000,00 e 2.730,00 € de […]

SETEMBRO 2018 – DECRETO Nº 2018-0585 DO 07.09.2018 DE DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE D. VÍCTOR M. CAAMAÑO RIVAS, DO 10 AO 14 DE SETEMBRO DE 2018

DECRETO Nº 2018-0585 DO 07.09.2018 DE DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE D. VÍCTOR M. CAAMAÑO RIVAS, DO 10 AO 14 DE SETEMBRO DE 2018 • Expediente G.1705/2018 • Decreto nº 2018-0585 do 07/09/2018 DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade do 10 ao 14 de setembro inclusive, substituirame durante a miña ausencia, actuando como […]

SETEMBRO 2018 – CONVOCATORIA Á ENTREVISTA DE PERSOAL OBRADOIRO DE EMPREGO

CONVOCATORIA Á ENTREVISTA DE PERSOAL OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDE XOVEN” CONVOCATORIA ENTREV. PERSOAL OBRADOIRO DE EMPREGO _CAMBADOS EMPRENDE XOVEN_

SETEMBRO 2018 – DECRETO DELEGACION ALCALDIA

Tendo que ausentarme da localidade dende as 15’00 horas de hoxe 19 de setembro ata o día 24 de setembro inclusive, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de […]

SETEMBRO 2018 – DECLARACIÓN INTERES TURISTICO INTERNACIONAL FESTA DO ALBARIÑO

Resolución do 31 de agosto de 2018, da Secretaría de Estado de Turismo, pola que se concede o título de Festa de Interese Turístico Internacional á festa «Festa do Viño Albariño» de Cambados (Pontevedra). ANUNCIO

SETEMBRO 2018 – SELECCIÓN ALUMNADO-TRABALLADOR PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDE XOVEN”

Listado de Alumnos-Traballadores seleccionados para participar no Obradoiro de Emprego “Cambados Emprende Xoven” RELACIÓN ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO CAMBADOS EMPRENDE XOVEN

SETEMBRO 2018 – ENTREVISTAS ALUMNOS TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO

Listado de Alumnos para realizar a entrevista o vindeiro 13 de Setembro para o Obradoiro de Emprego de Cambados “Emprende Xoven” na Oficina de Emprego de Cambados. Listado de Alumnos: EXPTE. 2117-2018 – RELACIÓN ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO

SETEMBRO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO EXERCICIO 2018

Aprobados pola Tesourería desta Deputación de Pontevedra – ORAL os Padróns cobratorios do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio 2018, comprensivos das liquidacións, poranse ao dispar do público nos Locais do CONCELLO DE CAMBADOS, desde o 06 setembro ao 05 de outubro de 2018, ámbolos dous días inclusive, podendo os interesados, durante podendo os interesados, […]