PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2018 – COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO LIXO PRAZA 2T-2018

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO, LIXO PRAZA 2T 2018 EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, […]

AGOSTO 2018 – COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO PADRÓN MERCADO 2T-2018

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO, PADRÓN MERCADILLO 2T 2018 EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR […]

AGOSTO 2018 – COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO PADRÓN PRAZA 2T-2018

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO, PADRÓN PRAZA 2T 2018 EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR […]

AGOSTO 2018 – PADRON IMPOSTO BENS INMOBLES EXERCICIO 2018

PADRON IMPOSTO BENS INMOBLES EXERCICIO 2018 (EXPOS. PÚBLICA E COBRANZA: DO 21 DE AGOSTO AO 4 DE OUTUBRO DE 2018 INCLUSIVE) ANUNCIO CONCELLO DE CAMBADOS EXPOSICIÓN PÚBLICA DAS LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA, URBANA E DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO EXERCICIO DE 2018 De conformidade co art. 77 .6 do Real […]

AGOSTO 2018 – RESTRICCIÓNS Á CIRCULACIÓN E MODIFICACIÓN DO RÉXIME NORMAL DE UTILIZACIÓN DA VÍA PÚBLICA NO CONCELLO DE CAMBADOS

RESTRICCIÓNS Á CIRCULACIÓN E MODIFICACIÓN DO RÉXIME NORMAL DE UTILIZACIÓN DA VÍA PÚBLICA NO CONCELLO DE CAMBADOS RESTRICCIÓNS Á CIRCULACIÓN.— “Os municipios teñen competencia en materia de circulación para o corte das vías urbanas cando fora necesario (artigo 7 da Lei Sobre o Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria, Real Decreto Lexislativo […]

AGOSTO 2018 – PADRÓN TAXAS E PREZOS PÚBLICOS 3º CUADRIMESTRE/2018

PADRÓN TAXAS E PREZOS PÚBLICOS 3º CUADRIMESTRE/2018 – LETREIROS, ENTRADA DE VEHÍCULOS, ESCAPARATES, VADOS, ELEMENTOS DE CONSTUCCIÓN PECHADOS, BALCÓNS, TERRAZAS E MARQUESIÑAS, TOLDO, PARAVENTOS E SEMELLANTES, E RECOLLIDA LIXO REM_PADRONS TAXAS E PREZOS PUBLICOS_ ENTRADA VEHICULOS, ESCAPARATES, VADOS, E OUTROS …. 3º CUADRIMESTRE REM_ PADRON TAXAS E PREZOS PUBLICOS 3º CUADRIMESTRE EN FORMATO DIXITAL PARA […]