PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2018 – CONVOCATORIA DO PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2018 – CONVOCATORIA DO PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

Expediente núm.: PLN/2018/6  Órgano colexiado: O Pleno

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 30 de agosto de 2018 ás 21:00
2ª convocatoria: 30 de agosto de 2018 ás 22:00
Lugar SALON DE SESIONS
Non admite participación a distancia
ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Expediente 3695/2018. TOMA COÑECEMENTO DA RENUNCIA DE Dª MONICA BREA TRONCOSO AO CARGO DE CONCELLEIRA
2. Expediente 3634/2018.- MOCIÓN DE SOMOS CAMBADOS – PARA ESIXIR AO GOBERNO DE ESPAÑA E Á XUNTA DE GALICIA O ARRANXO DA CASA DO MAR DE CAMBADOS
3. Expediente 3670/2018.- MOCIÓN SOMOS CAMBADOS – PARA INSTAR AO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE APERTURA INMEDIATA TERCEIRO ANDAR HOSPITAL DO SALNÉS
4. Expediente 3672/2018.- MOCIÓN DE SOMOS CAMBADOS – EN DEFENSA DUNHA SANIDADE PÚBLICA DE CALIDADE
B) Actividade de control
5. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DICTADAS POLA ALCALDÍA (DO Nº 431 AO 542/2018)
C) Rogos e preguntas
6. CONTESTACIÓN A ROGOS E PREGUNTAS

ORDE DO DIA PLENO ORDINARIO AGOSTO 2018