PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2018 – CONVOCATORIA DO PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

Expediente núm.: PLN/2018/6  Órgano colexiado: O Pleno DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 30 de agosto de 2018 ás 21:00 2ª convocatoria: 30 de agosto de 2018 ás 22:00 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Expediente 3695/2018. TOMA COÑECEMENTO DA […]

ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA

Por resolución desta Alcaldía, de data 01/08/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA”, á empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.”, que as executará polo prezo total de 18.331,50 € € (15.150,00 € e 3.181,50 € de Ive), cunha baixa de 4.168,50 € (sobre orzamento base de […]