PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2018 – DILIXENCIA APERTURA SOBRES ÚNICOS QUE CONTIÑAN AS OFERTAS PARA TOMAR PARTE NA CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA NUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA”

No día de onte 27/08/2018, levouse a cabo a apertura dos sobres únicos que contiñan a documentación e ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte na contratación menor das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA”.  As obras atópanse subvencionadas ao 100% polo Plan Concellos 2016 da Excma. […]