PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2018 – OFERTA E BASES SELECCIÓN EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTES E ALUMNOS/AS O.E. “CAMBADOS EMPRENDE XOVEN”

Estas Bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigos 2° e 10º da orde do 4 de maio de 2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional […]