PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2018 – COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO LIXO PRAZA 2T-2018

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO, LIXO PRAZA 2T 2018 EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, […]

AGOSTO 2018 – COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO PADRÓN MERCADO 2T-2018

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO, PADRÓN MERCADILLO 2T 2018 EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR […]

AGOSTO 2018 – COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO PADRÓN PRAZA 2T-2018

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO, PADRÓN PRAZA 2T 2018 EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR […]