PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2018 – RESTRICCIÓNS Á CIRCULACIÓN E MODIFICACIÓN DO RÉXIME NORMAL DE UTILIZACIÓN DA VÍA PÚBLICA NO CONCELLO DE CAMBADOS

RESTRICCIÓNS Á CIRCULACIÓN E MODIFICACIÓN DO RÉXIME NORMAL DE UTILIZACIÓN DA VÍA PÚBLICA NO CONCELLO DE CAMBADOS RESTRICCIÓNS Á CIRCULACIÓN.— “Os municipios teñen competencia en materia de circulación para o corte das vías urbanas cando fora necesario (artigo 7 da Lei Sobre o Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria, Real Decreto Lexislativo […]