PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2017 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS IBI, IAE E INSTALACIÓNS Y OBRAS “DOING BUSSINES”

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS SEGUINTES Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 42, de data 9 de marzo de 2018, referinte aos acordos adoptados polo Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 25 de xaneiro de 2018, sobre modificacións da Ordenanza fiscal […]