PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2018 – APROBACIÓN DO PADRÓN DA TAXA DE AUGA, 1º TRIMESTRE DE 2018

Asunto: Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 1º trimestre 2018. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 1º trimestre do ano 2018 e aprobado polo DECRETO 2018/0268 11/05/2018. Exponse ao […]

MAIO 2018 – APROBACIÓN DO PADRÓN DA TAXA DE AUGA, 3º TRIMESTRE 2017

Asunto: Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 3º trimestre 2017. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 3º trimestre do ano 2017 e aprobado polo DECRETO 2017/0293 11/10/2017. Exponse […]