PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 218 – COBRANZA CONSERVATORIO DE MÚSICA, 3º TRIMESTRE CURSO 2017/2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a CONSERVATORIO DE MUSICA 3 TRIMESTRE CURSO 2017-18 o seguinte: Durante […]

MAIO 2018 – COBRANZA PADRÓN ESCOLA DE MÚSICA, 3º TRIMESTRE CURSO 2017-2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a ESCOLA MUSICA 3 TRIMESTRE CURSO 2017-18 o seguinte: Durante o […]

MAIO 2018 – COBRANZA PADRÓN DO LIXO DA PRAZA, 1º TRIMESTRE 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POLO SERVIZO DO LIXO DA PRAZA correspondente a 1ºTRIMESTRE […]

MAIO 2018 – COBRANZA PADRÓN DA PRAZA, 1º TRIMESTRE 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POLO SERVIZO DA PRAZA DO 1ºTRIMESTRE DO 2018 o […]

MAIO 2018 – COBRANZA PADRÓN DO MERCADO, 1º TRIMESTRE 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POLO SERVIZO DO MERCADO DO1ºTRIMESTRE DO 2018 o seguinte: […]