PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2018 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS EN VEIGA E FONTE DO COUTO

Finalizadas pola empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.”, as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) obra nº 2017020504, estas ascenderon a un total un importe de 16.936,53 € (IVE incluído), cunha […]