PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2018 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA, POR AUSENCIA, NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE, OS DÍAS 2 E 3 DE MAIO

Expediente 1705/2018 DECRETO DA ALCALDIA Tendo que ausentarme da localidade os días 2 e 3 de maio, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS; na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de […]

MAIO 2018 – ORZAMENTOS CONCELLO DE CAMBADOS EXERCICIO 2018

ORZAMENTOS DO CONCELLO DE CAMBADOS DO EXERCICIO 2018 O Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o día 10 de maio de 2018, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2018. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei […]