PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO ORZAMENTOS 2018

MAIO 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO ORZAMENTOS 2018

DECRETO DE ALCALDÍA DA CONVOCATORIA

Expediente núm.:PLN/2018/2

Órgano colexiado: O Pleno

FATIMA ABAL ROMA, EN CALIDADE DE PRESIDENTE DESTE ÓRGANO, DISPOÑO:

PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado:

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Extraordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 10 de maio de 2018 ás 21:00, 2ª convocatoria: 10 de maio de 2018 ás 22:00
Lugar SALON DE SESIONS, Non admite participación a distancia

SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado.

TERCEIRO. Que se fixe a seguinte orde do día:

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación inicial, se procede, do Orzamento para o exercicio 2018 (Expte. 543/2018)
B) Actividade de control

C) Rogos e preguntas

Convocatoria Pleno Extraordinario Orzamentos 2018