PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO ORZAMENTOS 2018

DECRETO DE ALCALDÍA DA CONVOCATORIA Expediente núm.:PLN/2018/2 Órgano colexiado: O Pleno FATIMA ABAL ROMA, EN CALIDADE DE PRESIDENTE DESTE ÓRGANO, DISPOÑO: PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado: DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Extraordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 10 de maio de 2018 ás 21:00, 2ª convocatoria: 10 de maio de 2018 ás 22:00 […]

MAIO 2018 – EXPOS. PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2018

EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2018 Aprobados pola Tesourería da Deputación Provincial de Pontevedra — ORAL os padrón do Imposto sobre vehiculos de tracción mecanica (IVTM) do exercicio 2018, poranse ó dispor do público no Concello de CAMBADOS, dende o día 4 de abril ao 4 de maio de […]