PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E, PREZOS PÚBLICOS

ANUNCIO CONCELLO DE CAMBADOS EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E, PREZOS PÚBLICOS POR: Entrada de Vehículos, Letreiros, Escaparates, Vados, Elementos de Construción Pechados, Balcóns, Terrazas e Marquesiñas, Toldos,  Paraventos e semellantes do 2º Cuadrimestre 2018. Caixeiros Automáticos, Licencia de Taxi, Ocupación Vía Pública e Quioscos do 2017. Recollida Lixo do 2º Cuadrimestre […]