PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2018 -ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES”

Por resolución desta Alcaldía, de data 24/04/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES”, á empresa “NAROM, S.L.”, por importe de 36.360,02 € e 7.635,60  € de IVE, totalizando un importe de 43.995,62 € e cunha baixa de 6.825,25 € sobre o prezo de licitación (50.820,87 €). As mencionadas […]